Dni adaptacyjne

Adaptacja dziecka w nowym środowisku przedszkola

Adaptacja w socjologii oznacza przystosowanie się jednostki społecznej, do nowych warunków społecznych i kulturowych, a tym samym do nowego środowiska społecznego. Dla dziecka 3, 4-letniego, jak również rozpoczynającego edukację przedszkolną w nieco późniejszym wieku, zupełnie nowym środowiskiem jest przedszkole i to właśnie przedszkole staje się w rozwoju dziecka niezbędną instytucją w procesie prawidłowego przygotowania do wypełniania zadań i funkcjonowania w przyszłym, dorosłym życiu.

Pierwsze dni w przedszkolu

Dzień, w którym dziecko trafia po raz pierwszy do przedszkola, oddziału przedszkolnego – stanowi jedną z najważniejszych chwil w jego dotychczasowym życiu, dlatego tez należy zadbać, aby ze strony dorosłych nie wzbudzać lęku czy niepokoju. Niedopuszczalne jest straszenie (przedszkolem, szkołą), bowiem dziecko nabiera wtedy większych obaw, co może spowodować negatywne skutki. Dziecko musi nabrać zaufania do nowych warunków i otoczenia oraz osób, z którymi w przyszłości będzie spędzać swój czas.

Rola nauczycieli w adaptacji dziecka

Nauczycielki jako osoby nowe zaspakajają podstawowe potrzeby biologiczne i psychiczne dzieci. Poprzez różne formy swojej pracy są one dla dzieci źródłem poczucia bezpieczeństwa, stabilizacji, zadowolenia, a także radości. Dzieci zaczynają czuć się dobrze w świecie dziecięcych zabaw, uroczystości, samodzielnie.

Strategie łagodzenia stresu adaptacyjnego

Istotne jest, aby nie zostawiać dziecka od razu w przedszkolu na kilka godzin, szczególnie w przypadku, kiedy wcześniej nie przebywało ono poza domem w dużej grupie rówieśniczej. Jest to zbyt długi czas, z pewnością będzie tęsknić i następnego dnia nie zechce zostać. Należy czas pobytu w przedszkolu stopniowo wydłużać.

Wskazówki dla rodziców

Z racji różnych zachowań rodziców, pełnych obaw, o swoje dzieci, uważam, że bardzo ważne są następujące rady dla rodziców: 1. Przygotowując dziecko do przedszkola należy w domu dużo o tym rozmawiać. 2. Dziecko wcześniej powinno widzieć przedszkole, wskazany jest pobyt z rodzicami w sali, ogrodzie przedszkolnym.

Znaczenie odpowiedniego przygotowania i współpracy

Prawidłowa organizacja dnia w przedszkolu oraz postawa wychowawcy wobec dziecka odgrywają ważną rolę w procesie adaptacji dziecka. Nauczyciel – wychowawca zawsze wspiera każde dziecko i poświęca mu czas w sytuacjach, kiedy najbardziej tego potrzebuje, ale w procesie adaptacji czyni to jeszcze większym zaangażowaniem.

Edukacja poprzez zabawęi interakcje 

Przedszkole daje dziecku możliwość wspólnej nauki z rówieśnikami. Każde z dzieci niesie ze sobą inny bagaż słownictwa, gier, zabaw oraz inny sposób zachowania, czy charakter. Jeżeli proces nauki przez zabawę odbywa się pod okiem nauczycieli to mamy gwarancję pełnego rozwoju dziecka na wielu płaszczyznach jego osobowości.

Skip to content