O Nas Przedszkole

Witaj w Przedszkolu Kubisiowy Ogród!

W naszym przedszkolu Kubisiowy Ogród dzieci nie tylko przygotowują się do szkoły, ale przede wszystkim mają możliwość przeżywania swojego dzieciństwa w sposób maksymalnie ciekawy, twórczy i radosny. Naszym priorytetem jest zapewnienie bezpiecznej i stymulującej przestrzeni, gdzie główną formą aktywności jest zabawa. Uważamy, że poprzez zabawę dzieci najlepiej poznają siebie i otaczający świat, uczą się współpracy, rozwijają umiejętności komunikacyjne i radzą sobie ze stresami.

Przedszkole Kubisiowy Ogród

Przedszkole Kubisiowy Ogród to miejsce, które przygotowuje dzieci do szkoły, zapewniając im jednocześnie ciekawe, twórcze i radosne doświadczenia. Główną aktywnością dziecka w tym wieku jest zabawa, która umożliwia poznawanie świata, rozwijanie wyobraźni oraz nabywanie nowych kompetencji. rozwoju.

Nasze podejście

W Kubisiowym Ogrodzie stawiamy na holistyczny rozwój dziecka. Dzięki przemyślanie zaprojektowanej przestrzeni i zrównoważonemu rozkładowi dnia, każdy mały odkrywca ma czas na swobodną zabawę oraz udział w zorganizowanych zajęciach, które stymulują rozwój poznawczy, emocjonalny i ruchowy. Dzięki temu, że dostosowujemy aktywności do indywidualnych potrzeb i zainteresowań dzieci, pomagamy im rozwijać się na miarę ich możliwości.

Bezpieczne i kreatywne środowisko

Nasze sale są przestronne, jasne i dostosowane do potrzeb dzieci, wyposażone w bezpieczne oraz edukacyjne zabawki, które stymulują wyobraźnię i rozwój motoryczny maluchów.

Profesjonalna kadra

Wychowawcy w Kubisiowym Ogrodzie to wykwalifikowani profesjonaliści, którzy nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje, aby jak najlepiej wspierać rozwój dzieci.

Nasza oferta

Zajęcia Specjalistyczne

Zajęcia z logopedą

Opieką logopedyczną objęte są wszystkie dzieci przedszkolne potrzebujące wsparcia w komunikacji. Prowadzona jest diagnoza przesiewowa, konsultacje z rodzicami oraz terapia. Zajęcia mają na celu kształtowanie prawidłowej wymowy, usuwanie wad, niwelowanie opóźnień w rozwoju mowy oraz poprawę komunikacji werbalnej. Logopeda dobiera indywidualnie ćwiczenia, które mają szybko i skutecznie eliminować dysfunkcje. Zajęcia dostosowane są do indywidualnych potrzeb dzieci i prowadzone we współpracy z rodzicami, co maksymalizuje ich efektywność.

Zajęcia z psychologiem dziecięcym

Wszystkie dzieci w przedszkolu są objęte specjalistyczną opieką psychologiczną, co pozwala na wczesne rozpoznanie i korygowanie problemów rozwojowych. Psycholog Karolina Piękoś obserwuje dzieci, konsultuje się z nauczycielami, rozwiązuje trudności wychowawcze, emocjonalne i społeczne oraz prowadzi badania psychologiczne na życzenie rodziców lub nauczycieli. Organizuje indywidualne konsultacje oraz warsztaty dla rodziców, współpracując z kadrą i rodzicami. Skupia się na indywidualnym podejściu, integracji, komunikacji i radzeniu sobie z emocjami w adaptacji dzieci do żłobka i przedszkola.

Zajęcia z pedagogiem specjalnym

Wszystkie dzieci w przedszkolu mają zapewnioną specjalistyczną opiekę psychologiczną, co umożliwia wczesne rozpoznawanie i korygowanie problemów rozwojowych. Psycholog Karolina Piękoś obserwuje dzieci, współpracuje z nauczycielami, rozwiązuje trudności wychowawcze, emocjonalne i społeczne, oraz prowadzi badania psychologiczne na życzenie rodziców lub nauczycieli. Organizuje indywidualne konsultacje i warsztaty dla rodziców, wspiera wychowawców i dba o prawidłowy rozwój dzieci, kładąc nacisk na indywidualne podejście, integrację, komunikację i radzenie sobie z emocjami podczas adaptacji do żłobka i przedszkola.

Zapewniając dzieciom osiąganie systematycznych postępów i sukcesów, radzenia sobie z trudnościami, stwarzając wszystkim dzieciom szansę rozwoju na miarę ich możliwości, nasi nauczyciele i opiekunowie wykorzystują nowatorskie metody pracy. Stosowane metody lub ich elementy zapewniają wychowankom osiągnięcie sukcesów rozwojowych  w atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób.

Innowacyjne Metody Edukacyjne w Przedszkolu

STEAM

PROGRAM POWSZECHNEJ EDUKACJI DWUJĘZYCZNEJ BILINGUAL FUTURE

METODA PROJEKTÓW

Metoda STEAM

to nowoczesne i innowacyjne podejście do nauczania. przy wykorzystaniu nauki (Science), technologii (Technology), inżynierii (Engineering), sztuki (Art.) i matematyki (Maths) do pobudzenia dziecka do krytycznego myślenia, poszukiwania, kreatywności i pracy w grupie. Ta metoda rozwija się dynamicznie na świecie i uważana jest za przyszłość edukacji 21 wieku! Początkowo ten rodzaj nauczania koncentrował się na przedmiotach ścisłych i był określany jako STEM, ale aby zapewnić bardziej społeczny, zintegrowany i holistyczny model wychowania, szybko dodana została sztuka. 5 kluczowych dyscyplin przeplatając i łącząc się ze sobą, dając szansę dzieciom do wszechstronnej edukacji,  przeplatają się i uzupełniają, dzięki czemu dzieci uczą się łączyć wiedzę teoretyczną z działaniem w realnym środowisku.

Wykorzystanie metody STEAM  w przedszkolu dotyczyć kilku głównych obszarów:

  1. rozwoju kompetencji przyszłości przez zabawę,
  2. krytycznego rozwiązywanie problemów,
  3. pracy grupowej przez wspólne projekty.
 

W metodzie STEAM ważne jest, że rozwój i nabywanie umiejętności odbywa się praktycznie w większości aktywności od sznurowania butów po regularne picie wody.

Program powszechnej edukacji dwujęzycznej Blingual Future

O PROGRAMIE

Program Powszechnej Edukacji Dwujęzycznej pomaga dzieciom stać się dwujęzycznymi w sposób naturalny, poprzez zabawy od najmłodszych lat. Promuje codzienne obcowanie z drugim językiem od urodzenia zarówno w domu, jak i placówce. Drugim językiem jest angielski.  

Program ten umożliwia każdemu dziecku osiągnięcie poziomu dwujęzyczności i czerpanie z tego wszelkich możliwych korzyści.

ROZWÓJ MÓZGU

Dzieci wychowywane w dwujęzyczności mają „otwarte głowy”, ich mózgi sprawniej pracują; osiągają lepsze rezultaty w nauce i dobrze radzą sobie z wyzwaniami.

ROZWÓJ EKONOMICZNY

Dwujęzyczna populacja pracowników to wyższy wzrost ekonomiczny

ROZUMIENIE INNYCH

Dwujęzyczne dzieci w dorosłej przyszłości będą łatwiej adaptować się społecznie i kulturowo.

Nasze Przedszkole i Żłobek pracuje metodą projektów. Cała Kadra została przeszkolona w zakresie realizowania tej metody. Zakładamy sobie złożone zadanie, które odbywa się w określonym czasie, i które wymaga podejmowania przez dziecko różnorakich i samodzielnych działań, które przybliżają go do rozwiązania problemu stawianego przy rozpoczęciu projektu (zrealizowaliśmy już np. projekt woda, projekt liść, projekt pieniądze, projekt chleb, projekt jabłko, projekt mleko, projekt szkielet, projekt jajko). Zadaniem nauczyciela/opiekuna jest podążanie za grupą, za ich zainteresowaniami i potrzebami, wszystko zgodnie niepodważalną prawdą, że najszybciej i najefektywniej uczymy się tego co nas interesuje.

Metoda Projektów

Metody projektu to:

  • łączenie treści edukacyjnych z różnych dziedzin i nauk,
  • łączenie praktyki, doświadczania i teorii – ścisłe połączenie omawianych tematów z życiem,
  • przygotowanie do dorosłego życia – wykonywanie wielu zawodów wiąże się  z zespołową pracą projektową,
  • rozwijanie umiejętności, takich jak przyjmowanie odpowiedzialności, twórcze myślenie, samodzielne uczenie się, planowanie i organizacja pracy czy podejmowanie decyzji.

Pozostałe Metody realizowane w przedszkolu i ich elementy

Techniki parateatralne

Aktywność twórcza dziecka to naturalna potrzeba, która może być wykorzystana w edukacji. W zabawach paluszkowych dłonie i palce tworzą ilustracje do historyjek i wierszyków, a w zabawach dźwiękonaśladowczych wykorzystuje się wierszyki z odgłosami świata. Dodatkowo, dziecięce masaże stanowią kolejne formy zabawy.

Zabawy badawcze, doświadczania, obserwacje przyrodnicze

Naturalną metodą poznawczą stosowaną przez dzieci w wieku przedszkolnym jest aktywność badawcza. Nauczyciel zajmuje tu rolę inicjatora sytuacji, prowokuje do stawiania pytań, udostępnia stosowne metody i pomoce badawcze, ukierunkowuje go podczas badań i eksperymentowania.

Zabawy i ćwiczenia relaksacyjne

Relaksacja ma ogromny walor terapeutyczny: reguluje napięcie stresowe, regeneruje siły, łagodzi niepokój, zwiększa kontakt z własnym ciałem i uczy panowania nad emocjami.

Zajęcia umuzykalniające metodą Edwina Eliasa Gordona

Metoda Gordona rozwija wrodzone uzdolnienia muzyczne dzieci. Nauka muzyki przebiega naturalnie, jak nauka mowy, wpływając na ogólny rozwój maluchów poprzez osłuchiwanie z różnorodnymi formami muzycznymi i zachęcanie do jej wykonywania.

Metoda ruchowej ekspresji twórczej Rudolfa Labana

Gimnastyka twórcza Labana to improwizacja ruchowa oparta na naturalnej ruchliwości dziecka. Obejmuje różne formy ruchu i ekspresji: ćwiczenia muzyczno-ruchowe, zabawy, taniec, opowieść ruchowa, inscenizacja, pantomima i sceny dramatyczne.

Metoda Carla Orffa

Orff łączy rozwój fizyczny dziecka z kulturą rytmiczno-muzyczną i słowem. Wykorzystuje tradycyjne formy zabaw, ćwiczeń, tańców, muzyki, porzekadeł, legend, baśni, poezji i prozy.

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

Metoda Sherborne wspiera rozwój psychomotoryczny dzieci. Rozwija sprawność ruchową, świadomość ciała i przestrzeni, buduje poczucie własnej siły i sprawności, zaufanie oraz poczucie bezpieczeństwa we wspólnym działaniu.

Metoda Alfreda i Marii Kniessów

Metoda Kniessów rozwija fizycznie dziecko poprzez ruch, muzykę i oryginalne przybory. Ćwiczenia obejmują wszystkie grupy mięśniowe i automasaż, uwrażliwiając dziecko na piękno muzyki klasycznej. Kluczowy jest ruch oraz użycie przyborów do ćwiczeń i wytwarzania dźwięków.

Metoda Edyty Gruszczy

W edukacji matematycznej przedszkolaków kluczowe są osobiste doświadczenia dziecka, które pomagają w tworzeniu pojęć i umiejętności. Starannie dobrane doświadczenia wspierają myślenie i odporność. Metoda rozwija inteligencję operacyjną, umiejętności matematyczne i radzenie sobie w trudnych sytuacjach.

Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz

Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz rozwija funkcje językowe, spostrzeżeniowe i motoryczne, wspierając integrację percepcyjno-motoryczną. Pomaga ustalić dominującą rękę i orientację ciała, co jest istotne dla dzieci przygotowujących się do nauki oraz niezbędne dla tych z opóźnionym rozwojem tych funkcji.

Pedagogika zabawy „Klanza”

Pedagogika zabawy umożliwia działanie w atmosferze akceptacji i zaufania. Aktywizuje uczniów, wspomaga harmonijny rozwój, odkrywanie najlepszych cech dziecka i rozwijanie ich bez lęku. Używa kreatywnych, emocjonalnych i wyobrażeniowych metod nauczania i wychowania.

Zapisz swojego malucha do przedszkola !

Odkryj miejsce, gdzie każdy dzień to nowa przygoda! Zarezerwuj miejsce dla swojego dziecka w naszym przyjaznym i bezpiecznym przedszkolu. Zapewniamy profesjonalną opiekę i kreatywne zajęcia, które wspierają rozwój maluchów w każdym wieku.

Skip to content